Een introductie in traditionele Chinese cultuur

Sinds mensenheugenis staat China bekend als het “Hemelse Rijk”. Dit verwijst niet alleen naar China’s kracht en positie als het oost-aziatische Rijk van het Midden, het bevat ook een meer diepgaande betekenis, en beschrijft een land waar het hemelse en het vergankelijke ooit naast elkaar bestonden. Het refereert aan het geloof dat het goddelijke, door middel van verscheidene dynastieën, een rijke en overvloedige cultuur overbracht aan het Chinese volk. Chinese cultuur staat dus bekend als ‘goddelijk geïnspireerd’ en is de enige cultuur in de wereld met een aaneengesloten vastgelegde geschiedenis van 5.000 jaar. Het heeft talloze literaire klassiekers, historische documenten, culturele relikwieën en nationale archieven voortgebracht die haar immense omvang weerspiegelen.

Het wordt gezegd dat Chinese cultuur meer dan 5.000 jaren geleden begon met de Gele Keizer. Hij was een beoefenaar van de Tao (of de Weg) en had volgens zeggen grote wijsheid en vermogens. Hij leerde zijn onderdanen hoe te leven in overeenstemming met de Hemelse Weg. Oude Chinese legenden spreken over vele godheden die essentiële aspecten van de cultuur aan mensen doorgaven. Bijvoorbeeld, Cangjie creëerde Chinese karakters, Shennong schonk agricultuur en Suiren onthulde de gebruiksmogelijkheden van het vuur.

De drie religies van China, Confucianisme, Boeddhisme en Taoïsme, zijn de grondslag geweest van 5.000 jaar aan Chinese beschaving. Het Taoïstische gedachtegoed, gezien als een bron van Chinese cultuur, werd meer dan 2.500 jaar geleden gesystematiseerd door de wijze Lao Zi in zijn boek Dao De Jing (Tao Te Ching). Het boek zet de mysterieuze weg van het universum uiteen, hetgeen hij de Tao noemt.

Confucianisme benadrukt een morele code voor bestuur, familie en individueel gedrag. De leringen van Confucius (551 v.Chr.- 479 v. Chr.) waren de leidende principes voor bijna iedere Chinese dynastie beginnend bij de Han (206 v.Chr.-220 na.Chr.). Iedereen die een beambte wilde worden, moest civiele dienst examens afleggen, die uitgebreid hun begrip testte van de klassiekers van Confucius en hun morele code.

In 67 na Chr. bereikte het Boeddhisme China vanuit het oude India. De focus op persoonlijke verlossing en meditatie had een diepgaand effect op de Chinese cultuur, die tot aan de dag van vandaag voortduurt. Het was tijdens de Tang Dynastie (618 – 907 na Chr. ) dat de drie religies van het Confucianisme, Boeddhisme en Taoïsme hun hoogtepunt bereikten in een tijdperk dat vaak gezien wordt als het hoogtepunt van de Chinese beschaving.

Onder invloed van deze leringen, is in de Chinese cultuur een rijk en diepgaand systeem van waarden ontwikkeld. Concepten als ‘mens en natuur moeten in balans zijn’ , ‘ Men moet de hemelen respecteren om zijn lot te kennen’ , en de vijf kardinale deugden van welwillendheid, rechtschapenheid, fatsoen, wijsheid en trouw (ren yi li zhi xin) vloeien allemaal voort uit de leringen van deze drie religies. Deze principes zijn voortdurend naar voren gekomen gedurende China’s 5.000 jaar lange geschiedenis.

Misvatting 1: “Maar toen ik in China was, zag ik …
Misvatting 2: Shen Yun dansen over Falun Gong zijn “politiek”
Misvatting 3: Niet voorbij het oppervlakkige kijken
Misvatting 4: Het oude China was achtergesteld en onderdrukt
Misvatting 5: traditionele cultuur heeft ervoor gezorgd dat China op wetenschappelijk vlak achter ligt