De Gele Keizer met vier gezichten uit de Mythistorie

The Yellow Emperor seeking the Tao


De Gele Keizer op zoek naar de Tao

Er wordt gezegd dat alle Chinese mensen een gemeenschappelijke voorvader hebben: Xuanyuan Huangdi oftewel de Gele Keizer. De eerste heerser van de landen die later China zijn gaan vormen. Zijn heerschappij begon in 2697 v.Chr toen hij de stammen van de vlakte van de Gele Rivier verenigde onder één enkele regering.

De nieuwe keizer had vier gezichten die uit konden kijken op zijn landen in vier verschillende richtingen en waar hij ook ging, werd hij begeleid door een stoet van dieren. Hij was een Taoïstische cultivatiebeoefenaar en deed na vele jaren afstand van de troon. Hij liet de zaken van zijn imperium over aan zijn ministers en trok zich terug om zich op zijn streven naar spirituele perfectie te richten. Hij haalde het en steeg op klaarlichte dag op naar de hemelen terwijl hij een draak bereed en al zijn onderdanen het konden zien.

Deze mix van fantasie en geschiedenis omhult onze herinnering van Huangdi. Hij is beurtelings keizer, een uitvinder, een grondlegger en een godheid. Terwijl enkele moderne geleerden argumenteren dat hij een legende was die in de geschiedenis is opgenomen alsof hij echt bestaan heeft, beschreven oude geleerden hem als een historisch figuur die later een legende werd.

Was hij de goddelijke voorvader van alle Chinezen, die tegen de Wind God en de Regen God vocht met behulp van zijn eigen dochter, de Godin van de Droogte? Was hij een heerser uit de oudheid die wegen liet aanleggen tussen vorstendommen en nu begraven ligt in de provincie Shaanxi? Of was hij echt één van de vroegst gedocumenteerde Taoïstische cultivatiebeoefenaars?

Misschien was hij van alles wat. Volgens een legende gaf hij zijn minister Lishou de opdracht om wiskunde uit te vinden en Cangjie om het oudste geschreven karaktersysteem van China te ontwikkelen. Zijn eerste vrouw Leizu ontdekte zijde en de zijdeteelt. Zijn vierde vrouw Momu hielp bij het uitvinden van de spiegel.

De man had zelf een vinger in de pap bij het uitvinden van talrijke nuttige dingen zoals de kalender en het kompas. De 2006 Shen Yun dans “Weerklinkende drums” haalt de herinnering aan de legende naar boven hoe de Gele Keizer de drum uitvond – niet alleen als een artistiek instrument maar ook als een instrument van oorlog. De donderende ontlading van zijn strijddrums gaven zijn leger een morele oppepper en zaaide verdeling onder de troepen van zijn tegenstander. De legende vertelt dat zijn eigen troepen ook overstuur waren en dus vond hij het tokkel snaarinstrument guqin uit om hun gemoederen tot bedaren te brengen.

En met muziek en geneeskunde zo verweven in het oude Chinese gedachtengoed zal het geen verrassing zijn dat hij, naast andere werken, ook “De interne canon van de Gele Keizer” (黃帝內經 Huángdì Nèijīng) op zijn naam heeft staan, wat beschouwd wordt als het oudste medische naslagwerk ter wereld.

Tenslotte is er ook nog de zaak dat Huangdi de voorouder van vele Chinese volkeren kan zijn. De grote historicus Sima Qian beschrijft dat Huangdi 25 zonen had, waarvan er 14 hun eigen achternaam kregen, het begin van de clans die duizenden jaren later de vlakten van de Gele Rivier zouden bevolken en de bloedlijnen vormden voor wat uiteindelijk het Rijk van het Midden zou worden.

Drakenkoningen uit de Mythistorie
Mythistorie begint
Mythistorie: De legende van het Jaden Konijn